Kruphysics หน้าแรก | สมาชิก    ปฏิทิน   

 | เข้าสู่ระบบ  

  เข้าสู่ระบบ     สมัครสมาชิก | หน้าหลัก     ค้นหาบทความ     อัลบั้มรูปภาพ     เนื้อหาเพิ่มเติม     เพื่อนสมาชิก   

ครูฟิสิกส์ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลกครูสมบัติ จภ.พล.

ข้อมูลส่วนตัว
• ประวัติการทำงาน
• ผลงาน
• ตารางสอน

ว 30203 : ไฟฟ้า - แม่เหล็ก
• คำอธิบายรายวิชา
• แผนจัดการเรียนรู้ไฟฟ้า - แม่เหล็ก
• เกณฑ์การประเมินผล
• ไฟฟ้า - แม่เหล็ก 1
• ไฟฟ้า - แม่เหล็ก 2
• คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า
• แสง
• การแทรกสอดของแสง
• ทัศนศาสตร์
• โครงสร้างอะตอม
• ฟิสิกส์นิวเคลียร์
• วัสดุอิเล็กทรอนิกส์
• แบบฝึกหัด

ว 30202 : กลศาสตร์ของไหล
• คำอธิบายรายวิชา
• สภาพยีดหยุ่น
• สมบัติเชิงกลของสาร
• ของไหล
• ความตึงผิว
• พลศาสตร์ของไหล
• กลศาสตร์ของไหล
• อุณหภูมิและความร้อน
• เทอร์โมไดนามิกส์
• ทฤษฎีจลน์ของแก๊ส 1
• แหล่งข้อมูล

ว 30201 : คลื่น
• คลื่นกล
• เสียง
• แสงและทัศนูปกรณ์

เกี่ยวกับการสอนฟิสิกส์
 • Tongue out นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/1 และ 5/2 ให้ศึกษาคำอธิบายรายวิชา และ แผนจัดการเรียนรู้ เพื่อวางแผนการเรียนในภาคเรียนที่ 2 /2555 ไว้ล่วงหน้าโดยเฉพาะงานที่กำหนดให้ทำส่ง
 • Embarassed เอกสารประกอบการสอน ' ประจุไฟฟ้า กฎของคูลอมบ์ และ กฎของเกาส์ '  click
 • Foot in mouth เอกสารประกอบการสอน ' ศักย์ไฟฟ้า พลังงานศักย์ไฟฟ้า และ ความจุไฟฟ้า ' Click
 • -----------------------------------------------------------------------
 • Sealed  การบ้านเวคเตอร์ ม. 1 ส่ง วันศุกร์ที่ 9 พ.ย. 2555   กด ---> Click
 • ----------------------------------------------------------------------
 • Innocent  ตัวอย่างโจทย์ข้อสอบสภาพยืดหยุ่น สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ศึกษาเพิ่มเติม  กด--> Cllick 
 • Sealed  ความรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการทดสอบแรงเฉือน (Shear Testing)  กด---> Like
 • Innocent  ตัวอย่างเกี่ยวกับความดันในของไหล แรงลอยตัวและหลักของอาร์คิมิดิส ----> กด 
 • Cool  การบ้านแรงลอยตัวและหลักของอาร์คิมิดิศ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 กด ----> Click
 • Undecided  การบ้านคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า(ชุดที่1) สำหรับนักเรียนชันมัธยมศึกษาปีที่ 6  กด----> Like
 • Yell  ทวบทวนบทเรียนเรื่อง 'สภาพยืดหยุ่น'  กด -----> Elastic
 • Money mouth  ทบทวนบทเรียนเรื่อง 'ของไหล'   กด -----> Fluid
 • Foot in mouth  ทบทวนเรียนเรื่อง 'อุณหภูมิพลศาสตร์'   กด ------> Thermodynamic
 • Innocent  การบ้าน(ชุดที่2) คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า+แสงและออปติกส์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 กด--->Like
 • Frown  การบ้าน(ขุดที่2) พลศาสตร์ของไหล+อุณหภูมิ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 กด ---> Love
 • Embarassed  การบ้าน(ชุดที่3) อุณหภูมิพลศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 กด ----> Click
 • Yell แบบทดสอบสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ----> กด Test
 • Innocent แบบทดสอบสำหรับนักเรีนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 เรื่องอุณหภูมิพลศาสตร์  ----> ClickT1
 • Frown แบบทดสอบสำหรับนักเรีนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 เรื่องคลื่นเสียง  ----> ClickT2
2000
ปรากฏการณ์ดาราศาสตร์แห่งศตวรรษ “ดาวศุกร์ผ่านหน้าดวงอาทิตย์”
ข่าวสาร (ทั่วไป)
เมื่อ : 2012-06-06 09:37:49 3879 0
การบรรยายเรื่องคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า
ข่าวสาร (ทั่วไป)
เมื่อ : 2012-05-14 09:27:59 3848 0
การบรรยายเรื่องของไหล
ข่าวสาร (ทั่วไป)
เมื่อ : 2012-05-11 08:52:42 3850 0
การบรรยาเรื่องฟิสิกส์อะตอม
เมื่อ : 2012-05-14 09:35:04 3846 0 ข่าวสาร (ทั่วไป)
การบรรยายเรื่องความร้อน
เมื่อ : 2012-05-11 09:01:58 3859 0 ข่าวสาร (ทั่วไป)

ทั้งหมด


5
ค้นหา 
การบีบอัดเสียงประเภทต่างๆ
บทความ
เมื่อ : 2012-08-15 11:30:50 3855 0
บุคคลดังผู้ผ่านความล้มเหลวมาก่อน(1)
บทความ
เมื่อ : 2012-07-17 13:18:23 3889 0
บุคคลดังผู้ผ่านความล้มเหลวมาก่อน(2)
บทความ
เมื่อ : 2012-07-17 13:17:55 3856 0
คุณรู้จักโครงการ 'เซิร์น' (CERN) หรือยัง...?
เมื่อ : 2012-05-10 13:40:23 3946 0 บทความ
คุณคิดว่าผีหรือวิญญาณในแง่วิทยาศาสตร์คืออะไร
เมื่อ : 2012-05-10 13:13:43 3887 0 บทความ

ทั้งหมด


0
ค้นหา
คนหล่อกีฬาสี(บ้างนะ)
กิจกรรม (ภายใน)

เมื่อ : 2012-08-28 12:55:01 1431
คนสวยกีฬาสี
กิจกรรม (ภายใน)

เมื่อ : 2012-08-27 16:24:29 1663
กีฬาภายในวันแรก
กิจกรรม (ภายใน)

เมื่อ : 2012-08-23 12:16:42 1372
เก็บตกจบแล้วครับ(รับน้อง55)
กิจกรรม (ภายใน)

เมื่อ : 2012-06-28 16:05:50 1460
เก็บตกไหว้ครูปี 2555 จภ.พล.
กิจกรรม (ภายใน)

เมื่อ : 2012-06-28 12:26:35 1262
พานสวยด้วยมือเรา
กิจกรรม (ภายใน)

เมื่อ : 2012-06-27 16:00:00 1080
แอบถ่ายก่อนไหว้ครู 2555 ชุด 2
กิจกรรม (ภายใน)

เมื่อ : 2012-06-27 15:50:08 1517
แถมอีกหน่อยใครเป็นใครดูเอาเอง
ไม่ระบุ

เมื่อ : 2012-06-28 13:05:07 1385

ทั้งหมด


สถิติ
เยี่ยมชม
50751  Link ที่เกี่ยวข้องกับวิชาที่สอน
• สาขาฟิสิกส์ รร.มหิดลวิทยานุสรณ์
• ฟิสิกส์ออนไลน์ วิชาการดอทคอม
• สาขาฟิสิกส์ สสวท.
• ฟิสิกส์ราชมงคล
• เวคเตอร์ม.1
• การเคลื่อนที่ ม.1

อุณหภูมิพลศาสตร์
• ตอนที่ 1
• ตอนที่ 2
• ตอนที่ 3
• ตอนที่ 4
• ตอนที่ 5
• ตอนที่ 6

คลังข้อสอบ
• สมบัติกายภาพของสาร_54
• อุณหภูมิพลศาสตร์_55
• คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า_54
• ฟิสิกส์ยุคใหม่_54
• ไฟฟ้า - แม่เหล็ก_54
• เฉลยการบ้านสมบัติของสาร
• เฉลยการบ้านคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า

My Blog
• กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ จภ.พล.
• ชมรมถ่ายภาพ จภ.พล.

สืบค้นข้อมูล
• Google
• Yahoo
• Bing

หนังสือพิมพ์
• มติชน
• เดลินิวส์
• ไทยรัฐ

ทีวี
• ช่อง 3
• ช่อง 5
• ช่อง 7
• ช่อง 9
• Thai PBS


โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก
โทรศัพท์ 0-5524-5115 โทรสาร 0-5524-5115

นโยบาย |
Generated 0.866384 sec.