sci Article


นำเสนอผลงานวิจัยวิทยาศาสตร์โลกทั้งระบบระดับโรงเรียน ครั้งที่ 4 ” ในงาน GLOBE Science Fair


นำเสนองานวิจัย
เรื่อง“การศึกษาคุณภาพน้ำบริเวณแหล่งน้ำของโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย  พิษณุโลก”
ได้ผ่านการคัดเลือกจากสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี(สสวท.)
ให้ไปนำเสนองานวิจัยแบบโปสเตอร์ในการประชุมวิชาการ “การนำเสนอผลงานวิจัยวิทยาศาสตร์โลกทั้งระบบระดับโรงเรียน  ครั้งที่ 4 ” ในงาน  GLOBE  Science Fair (Festival)
ระหว่างวันที่ 29  ตุลาคม  -  1  พฤศจิกายน  2555  ณ  นิวเดลี  ประเทศอินเดีย

โดย  นางสาวณัฐนันท์        เก๊าไม้                ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  5/6
        นางสาวกนกวรรณ     เรืองชัยศิวเวท      ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  5/6
        ครูพลพิมล              มุกสุวรรณ           ครูที่ปรึกษารูปภาพที่เกี่ยวข้อง

Size : 4.45 MBs
Upload : 2013-03-30 19:25:55

Size : 4.73 MBs
Upload : 2013-04-07 10:37:11
ติชม

กำลังแสดงหน้า 1/0
<<
1
>>

ต้องการให้คะแนนบทความนี้่ ?

0
คะแนนโหวด
สร้างโดย :


sci
รายละเอียด Share
สถานะ : ผู้ใช้ทั่วไป
วิทยาศาสตร์


โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก
โทรศัพท์ 0-5524-5115 โทรสาร 0-5524-5115

นโยบาย |
Generated 0.029190 sec.